Realitzem serveis per a tot tipus d’esdeveniments empresarials.

Adaptem el càtering a la tipologia de l’acte, l’espai i del número de comensals.

Personalitzem el servei segons les necessitats, preferències gastronòmiques i pressupost del client;

   tots ells amb un control exhaustiu de la qualitat i del servei, cuidant fins al mínim detall.

Desenvolupem una àmplia oferta gastronòmica per oferir solucions innovadores, potenciem la varietat, la identitat

  gastronòmica i els aspectes culturals de l’alimentació adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients, tant en

  les propostes, com en la presentació del servei.

Seleccionem amb molta cura tots els ingredients amb què cuinem els nostres plats. Proporcionem als comensals

  un menjar perfecte i de qualitat amb productes de proximitat i del nostre propi hort ecològic, Cal Tudela.

Mantenim la higiene més estricta en les elaboracions i el control de temperatures de transport i de servei.

 

VEURE PROPOSTES

Quan contractes un dels nostres serveis estàs ajudant a integrar persones amb fragilitat mental o en risc

  d’exclusió social. Les persones amb fragilitats milloren la seva vida gràcies a la tasca remunerada que

  desenvolupen amb nosaltres.

Reinvertim tots els nostres beneficis a la integració i a les contraprestacions per al nostre personal amb fragilitats,

  per als familiars i per a la recerca i desenvolupament en els àmbits de la salut mental on estem presents.

ContribuÏm amb professionals del sector, transparència, proximitat i atenció personalitzada; la promoció de la

  dignitat humana és la nostra guía i valor més important del nostre projecte.

Importants empreses i institucions han seleccionat els nostres serveis de càterings

pels seus esdeveniments.