LA FUNDACIÓ
CASSIÀ JUST

Fem nostres les paraules de Cassià Maria Just, Abat Emèrit de Montserrat i fundador de la Fundació.

La nostra ànima

La Fundació Cassià Just neix el 1994 com a iniciativa d’un grup de professionals de la salut mental, l’acció social i l’educació amb la missió de generar riquesa humana i material, mitjançant la creació d’oportunitats socials i laborals, per a les persones amb fragilitat (malaltia mental i/o exclusió social), que volen gaudir també d’una vida bona.

Creiem que la millor manera d’integrar les persones amb dificultats és la via del treball. Per això som centre especial de treball i vam crear el nostre principal instrument, Cuina Justa, la nostra empresa d’economia social, que mitjançant la gastronomia ofereix llocs dignes de feina i impulsa la generació del canvi social.

Inserció sociolaboral

L’experiència d’inserció a Cuina Justa aborda amb èxit la professionalització, l’habilitació, la capacitació i la millora de l’ocupabilitat respectant les particularitats.

Les diferents línies de treball estan formades per equips heterogenis que faciliten la inclusió de tots els nostres treballadors i que col·laboren en la promoció de l’emergència d’una invenció pròpia que els permet enfrontar-se a les dificultats en l’obtenció i/o manteniment d’una feina.

La trajectòria de l’entitat en la inserció sociolaboral de persones amb fragilitats ens dona com a resultat avui dia una xarxa de connexió amb el territori, entitats i agents de rellevància.

Així mateix ens ha permès realitzar aliances estratègiques amb altres empreses i entitats, cosa que ens permet consolidar unes vies d’ocupació i inclusió social més sòlides.

Recerca i investigació

La Fundació Cassià Just va néixer com a conseqüència de l’interès per les persones en risc d’exclusió, en la línia de la recerca de les fragilitats i les heterogeneïtats que produeix la societat actual i amb la següent missió: combatre l’estigmatització i la cronicitat de la malaltia mental i les desigualtats socials, sota la tesi que fer treballadors té impacte en l’habilitació i recuperació de les fragilitats humanes.

Programes socials i activitats sociosanitaries

Hem dissenyat observatoris i dispositius d’investigació en diferents àmbits (família, adolescència i comunitat) que ens permeten analitzar i construir respostes davant les pròpies dificultats.

Els programes i accions sociosanitàries que desenvolupa la Fundació estan orientats a la combinació de prevenció i atenció, respectant la llibertat i el dret de la persona a decidir lliurement. I com el concepte tenir cura i vida bona suposa anar més enllà del camp purament laboral, necessàriament implica també el desenvolupament i la creació de dispositius que van des de l’àmbit prelaboral i postlaboral, passant per l’oci i el temps lliure, fins a l’assistència i orientació dels treballadors i les seves famílies.

Totes les activitats desenvolupades a través de la Fundació Cassià Just gaudeixen de l’acompanyament sociolaboral o sociosanitari necessari, format per un equip multidisciplinari que orienta en la construcció d’una resposta particular davant les pròpies dificultats.

Patronat

Fundació Cassià Just

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

President

Abadia de Nostra Senyora de Montserrat. Representada P. Sebastià M. Bardolet i Pujol

Vicepresident

Consell Comarcal
Baix Llobregat

Vocal

Màrius Rubiralta

Vocal

Jaume Bosch

Vocal

Josep Miarnau

Vocal

Francesc Fernández Ontiveros

Vocal

Ignasi Rafel

Vocal

Montse Solsona

Vocal

Maria Àngels Campderròs

Vocal

Raimon Bergós

Secretari